Header Image (c) Dave Whitlock
    Malá internetová encyklopedie sladkovodních ryb, žijících v našich vodách. Obsah není konečný a je stále postupně doplňován. Pokud chcete být informováni o tom, které další ryby zde přibyly, můžete použít RSS kanál.

Uložte si adresu ryby.jinyweb.cz mezi Vaše oblíbené položky ať příště nemusíte hledat...

Seznam ryb:Obsah do čtečky:Odkazy: 

Cejn velký

Cejn velký (Abramis brama) patří mezi náš velice hojný druh kaprovinté ryby. Je to původní ryba dolních částí řek, podle čehož jsou tyto úseky označovány jako cejnové pásmo. Rozšířil se ale prakticky do všech prohřátých stojatých vod od tůní až po rybníky, jezera nebo údolní nádrže. Dává přednost místům s měkkými nánosy na dně, v němž si hledá převážnou část své potravy.

Cejn velký

Cejn velký je vysoká, zploštělá ryba s poměrně dlouhými a špičatými ploutvemi. Na hlavě má relativně malé oči. Ústa cejna vellého jsou výrazně spodní a ryba je může vysouvat směrem dolů.

Jedná se o všežravou rybu. V mládí se živí především planktonem, později pak drobnými živočichy ukrývajícími se v bahnitých nánosech. Cejn je hejnová stanovištní ryba. Migrace podniká převážně v období tření. Běžně u nás dorůstá velikosti 30–40cm a hmotnosti kolem 500–600gramů. Vyjímečnými kusy jsou jedinci délky 75cm a hmotností až 6 kilogramů.

Z hospodářského hlediska je cejn velký spíše plevelný druh, který konkuruje kaprovi. Mezi sportovními rybáři se jedná o oblíbenou rybu, kterou lze lovit na plavanou, položenou nebo na stále modernější feeder. Cejn nepatří mezi bojovné druhy, je jej tedy možno lovit na jemné náčiní.